PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1.1. Šajā privātuma politikā tiek noteikta TeddyWay e-veikala un TeddyWay klienta personas pamatdatu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas kārtība.

1.2. Šo privātuma politiku reglamentē Eiropas Savienības personas datu juridiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas aizsargā privātumu.

1.3. Sniedzot savus personas datus TeddyWay e-veikalā, jūs piekrītat, ka tie tiks izmantoti un apstrādāti saskaņā ar šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.1. TeddyWay e-veikalā tiek ievēroti šie personas pamatdatu apstrādes principi:

2.2. Personas dati tiek ievākti likumīgiem un paredzētiem mērķiem.

2.3. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas paredzēts ES personas datu juridisko aizsardzību reglamentējošajos dokumentos.

2.4. Personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kas ir iepazinušies ar konfidencialitātes līgumu un to apstiprinājuši ar savu parakstu.

2.5. Visa informācija par apstrādājamajiem personas datiem ir konfidenciāla.

3.1. Noformējot klienta preču pasūtījumus un izpildot tos.

3.2. Noformējot finanšu dokumentus.

3.3. Preču piegādes organizēšanai.

3.4. Izpildīt citas līgumsaistības.

4.1 TeddyWay e-veikala darbinieki klienta personīgo informāciju var nodot trešajām pusēm tikai 2.2. punktā paredzētajos gadījumos.

4.2. Personas privātā informācija trešajām pusēm tiek nodota tikai Eiropas Savienības likumdošanā noteiktajā kārtībā.

5.1. TeddyWay e-veikalā tiek izmantoti sīkfaili (angl. Cookies), ar kuru palīdzību klienti var izmantot pilnvērtīgus šī e-veikala pakalpojumus.

5.2. Izmantojot TeddyWay e-veikalu, sīkfaili tiek ierakstīti klienta, kas izmanto šo tīmekļa vietni, pakalpojumiem, izmantojot ierīci (pārlūku).

5.3. Ar sīkfailu (angl. Cookies) palīdzību savāktā personīgā klienta informācija tiek izmantota mārketinga, remārketinga kampaņu īstenošanai, veidojot dažādu statistiku, kas būtiska šī e-veikala pilnvērtīgu pakalpojumu nodrošināšanai.

5.4. Klientam ir tiesības izdzēst visu vai visus ierakstītos sīkfailus (angl. Cookies) vai nepiekrist, ka izmantotajā ierīcē tiktu ierakstīti sīkfaili (angl. cookies), taču tādā gadījumā atsevišķas mājaslapas funkcijas nebūs pieejamas.

5.5 Klients piekrīt, ka, izmantojot TeddyWay e-veikalu, izmantotajā pārlūka sistēmā tiks instalēti sīkfaili (angl. cookies).

5.6. Šo piekrišanu klientam ir tiesības atcelt, mainot interneta pārlūka iestatījumus.

6.1. TeddyWay ir tiesības pilnīgi vai daļēji mainīt šīs privātuma politikas noteikumus, iepriekš par to neinformējot. Turpmāk izmantojot TeddyWay e-veikalu, jāievēro šie noteikumi. Visas domstarpības un strīdi par privātuma politiku tiks risināti sarunu ceļā, bet, ja neizdosies panākt vienošanos, strīds tiek risināts, izmantojot ES likumdošanu.